23.11.07

Tanrılar'ın Doğuşu


Tanrıların Doğuşu: İlk Nesil

Çok uzun zaman önceydi bu toprakların yaratılışı. Adı unutulmuş tanrılar tarafından çizilmişti sınırları. İnancın düştüğü zamanların çok öncesinde doğmuşlardı. Diyarların terk edilişini ve ölümsüzlerin düşüşlerini görmüşlerdi. Korkmuşlardı ve endişelenmişlerdi diğerleri için.

Geceler boyu yıldızlara seslendiler, Zodyak' ın çocuklarını çağırdılar yeryüzüne bir bir. Her birine, birer geçit bahşettiler. Yok olan inançtan, sağ kurtulanlarla geçtiler geçitlerden. Adları unutulana değin; toprağı ve göğü dokudular, bedenlere hayat üflediler, barışları ve savaşları yönettiler, halkları bir araya getirdiler ve öldüklerinde; çocukları, onların dünyaya savrulan küllerinden hüküm sürdü.

İlki, birlikte ve ayrı, tan vaktinde doğdu. Yıldızlar ona parıltılı taçlar taktı, babası yeryüzünün ve annesi de yeraltının bilgileriyle kutsadı onu. Adına,
Rahylen dediler. Bilginin, Bilgeliğin ve Sırların Tanrıçası.

İlki, birlikte ve ayrı, tan vaktinde doğdu. Şafak ona göz kamaştırıcı bir pelerin armağan etti, babası adaletin ve annesi de gerçeğin varlığıyla kutsadı onu. Adına,
Magahte dediler. Adaletin ve Dürüstlüğün Tanrısı.

İkinci doğanlar ikizlerdi; Rahylen' in kardeşleri. Sabah kuşlarının ötüşüyle açtılar gözlerini, birine annesi yeryüzünün topraklarını bahşetti, diğerine babası engin okyanusları. Adlarına,
Qureb ve Leith dediler, Yeryüzünün Tanrısı ve Okyanusların Tanrıçası.

İkinci doğanlar ikizlerdi; Magahte' nin kardeşleri. Sabah kuşlarının ötüşüyle açtılar gözlerini, birine annesi ateşli volkanları bahşetti, diğerine babası ferah gökyüzünü. Adlarına, Pagro ve Erlia dediler, Volkanların Tanrısı ve Gökyüzünün Tanrıçası.

Üçüncü doğanlar üçüzlerdi; Bilginin, Yeryüzünün ve Okyanusun kardeşleri. Öğle vaktinde uyandılar. Babaları birer inci getirdi onlar için, ilkini en büyük oğluna verdi; İşçiliği ve Heykelciliği için. İkincisini ortanca oğluna verdi; Resimler ve Renkler için. Sonuncusunu en küçük kızına verdi; Müzik için.
Anneleri ruhların düşlerinden bir iplik dokudu ve onu üç ayrı parçaya böldü, ilkini en büyük oğluna verdi; Yaratılış için.
Peodha, dediler adına. Heykellerin, İşçiliğin ve Yaratılışın Tanrısı. İkincisinin ortanca oğluna verdi; Yaşam için. Enfys, dediler adına. Resmin, Renklerin ve Yaşamın Tanrısı. Sonuncuyu en küçük kızına verdi; Ölüm için. Lorin, dediler adına. Müziğin ve Ölümün Tanrıçası.

Üçüncü doğanlar üçüzlerdi; Adaletin, Volkanların ve Gökyüzünün kardeşleri. Öğle vaktinde uyandılar. Anneleri silahlar dövdü onlara güneşte; bir balta, bir hançer ve bir mızrak. İlkini en büyük kızına verdi, Yıkım için. İkincisini ortanca kızına verdi, Oyunlar ve Hileler için. Üçüncüsünü en küçük oğluna verdi, Aşk için.
Babaları, yeryüzüne düşen günün ilk ışıklarını işledi; bir zırh, bir bileklik, bir taç. İlkini en büyük kızına verdi, Savaş için.
Drean, dediler adına. Savaşın ve Yıkımın Tanrıçası. İkincisini ortanca kızına verdi, Şans için. Monfia, dediler adına. Şansın, Oyunların ve Hilenin Tanrıçası. Sonuncusunu en küçük oğluna verdi, Güzellik için. Luben, dediler adına. Güzelliğin ve Aşkın Tanrısı.


Tanrıların Doğuşu: İkinci ve Üçüncü Nesil

Peodha'nın işçiliğiyle başlar ikinci nesil. Sert madenlerden
Azaria'yı, yumuşak kayalıklardan Etra'yı, narin mercanlardan Moara'yı ve soğuk mermerlerden Tula'yı işler. Erkek kardeşi Enfys, dokunur usulca bu cansız heykellere; can bulurlar o anda Peodha'nın armağanları. İkinci doğanlar, ikizler çok beğenirler bu yeni doğanları, eş olarak alırlar kendilerine.

Qureb ve Etra' dan, Patalar; Leith ve Moara'dan, Innalar; Pagro ve Azaria'dan, Cüceler; Erlia ve Tula'dan, Elfler doğdu böylece.

Rahylen ve Magahte'den,
Fa'hnir (Hırs) doğdu.


Ve kaybetti bu destanın devamını
Delucienne Maekerr. Bu yüzden ne bir Âdem geldi bu diyarlara ne bir Havva, unutulup gitti tanrılar ve nesiller. Hatırlamadı kimseler.